Vítame Vás na stránke spoločnosti  Jobflexx k.s. ,

ktorá sa venuje sprostredkovaniu práce pre elektrikárov, inštalatérov, tesárov a obkladačov na stavebné práce do Rakúska a Nemecka . Na dlhodobú spoluprácu hľadáme živnostníkov aj firmy.


Požiadavky na uchádzačov

* Aktívne prevádzkovanie živnosti v príslušnej pracovnej oblasti minimálne dva mesiace
* Aktívna znalosť nemeckého jazyka minimálne jedného člena partie
* Vlastné náradie, automobil
* Registrácia dodávateľa služby do iného členského štátu
* Splnená oznamovacia povinnosť (A1)

* Požiadať o zrovnoprávnenie živnostenského listu v BMWA


Potrebná dokumentácia

* Overená kopia prekladu živnostenského listu do nemeckého jazyka. Živnostenský list musí byť úradne preložený (prekladateľom s pečiatkou).
* Kópia občianskeho preukazu alebo pasu.
* Osvedčenie o registrácii dodávateľa služby do iného členského štátu. Registrácia sa uskutočňuje na príslušnom daňovom úrade, ten ako potvrdenie o registrácii vydá kartičku (obdoba IČ DPH), na ktorej bude uvedené SK číslo, nevyhnutné pre účely fakturácie.
* Doklad o splnení oznamovacej povinnosti (A1). Informácie o oznamovacej povinnosti pre prácu v Rakúsku v prípade záujmu zasielame mailom.


Lokalizácia zákaziek

Špecializujeme sa na sprostredkovanie stavebných prác po celom území Rakúska a Nemecka

Dĺžka trvania zákaziek

Priemerná dĺžka trvania zákazky je minimálne dva týždne. V prípade spokojnosti firmy s vykonanou prácou je pravdepodobné, že bude konkrétny pracovník vyžiadaný k opätovnej práci v príslušnej spoločnosti.
V opačnom prípade môže byť zákazka ukončená aj skôr (predovšetkým v prípadoch, neodbornej práce, pomalej práce, v prípade zlého počasia a neovládania nemeckého jazyka minimálne jedným členom partie na aktívnej úrovni).
Dĺžka pracovného času je závislá od pracovnej náplne ale i od vzájomnej dohody s vedúcim stavby.

Výška mzdy

Mzda sa vo všeobecnosti pohybuje od 20 – 25 Eur v čistom na hodinu. Pri oceňovaní tohto druhu firma zasiela cenovú ponuku s presným ocenením jednotlivých pracovných činností.


Ubytovanie

Náklady na ubytovanie a dopravu si hradí živnostník sám, my sa však snažíme zabezpečiť aspoň prvotné ubytovanie, ktorého ceny sa pohybujú od 15 -20  Eur/osobu/noc. 


V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať .
 
Prajeme Vám pekný deň a tešíme sa na prípadnú spoluprácu.


Tím Jobflexx